ROSKILDE

        VIDEOAMATØRER

LINK

Forsiden

Videoklubben

Aktiviteter

Opslagstavlen

Medlemskab

Kontakt

Konkurrencer

Sjællandstævnet

Personoplysninger

Regler for
Klubmesterskab

Regler for
Julemesterskab

 

Regler for
medlemsfilm

Vejledning for
dommere

Vindere klubkonkurrencer

_____

Opdateret: 15-01-2020 16:43:16

medlemmernes meninger og info side

Hej kære Videoamatører

Rigtig godt nytår til jer alle.

Husk mødet "Er du med på ideen"! Roskilde Videoamatører/VKC?

                            Onsdag den 15-01-2020 kl. 19:00
                            Vindinge Skole - Fælles lokalet.

Se aftenens program: http://www.roskildevideo.dk/rva.htm
Se forslag til forårets aktiviteter: http://www.roskildevideo.dk/AKTIVITETSPLAN.htm

Som i ser, er der meget vi skal nå, så mødet starter præsis kl. 19:00
Vi skulle gerne nå at vinderfilm fra Sjællandstævnet 2019.
Stævnet skulle være afholdt af Roskilde, men som situationen så ud, måtte der meldes fra!

Hvis dette skal lykkes, skal vi gøre det rigtigt fra starten!
Ellers er ideen død og vore bestræbelser spildte.

Jeg tror på ideen, og mange vil deltage ved mødet.
Jeg har udarbejdet forslag, med hensyntagen til indkomne forslag.
Hvordan kan det lykkes at genskabe de bedste ting fra klubben, men som interessegruppe under VKC. - med de fordele dette indebærer for den enkelte.
Det er dog ikke mange forslag jeg har modtaget fra jer, men i kan nå det endnu - send mig en mail!

Kære venner, lad os mødes på onsdag, for at forme fremtiden og fastlægge forårets program.

Vi ses med det gode humør og positiv indstilling - samt gensidig respekt og plads til alle med interesse for amatørvideo.

Med venlig hilsen
Bjarne Larsen
Mejeristræde 1, 4000 Roskilde
+45 2095 2997 - bjarne@roskildevideo.dk
www.roskildevideo.dk

 

       Tilsendt forslag

Modtaget 16-12-2019:
 Det lyder rigtig godt, at der er stor interesse for at etablere noget nyt omkring vor fælles video-interesse.

 
 Jeg kunne foreslå, at der primært bliver 2 aktiviteter, nemlig:
 
     1. Hvert medlem fortæller om deres interesse og erfaringer med at lave film (som Bent gjorde i november)
     2. Erfaringes udveksling omkring Pinnacle.
 Medlemmerne kunne inden sende spørgsmål til dig eller andre,
 som du eller andre samlede op og viste alle medlemmer,
 hvordan “problemet” kunne løses.

    ***???? - Har du nogle gode ideer? TRYK HER

Modtaget 15-01-2020

Forslag vedr. pkt. 4
2 møder pr md.

Modtaget 15-01-2020

Forslag vedr. pkt. 5
Flere skal vise deres film i klubben og bidrage til klubaktiviteter

 

***

VKC-VIDEOAMATØRER

Hej kære Videoamatører
Roskilde videoamatører omstrukturer som forening

 Opdatering

      Dato for et orienterende møde er fastsat til onsdag den 15-01-2020 kl: 19:00 -21:30
Fælleslokalet på Vindinge Skole.
Hold dig orienteret på hjemmesiden!
Kontakt formanden, hvis du ønsker at deltage

formand Roskilde Videoamatører
Kontakt

***

Orientering 15-12-2019

Der har allerede vist sig stor interesse - blandt medlemmer fra Roskilde Videoamatører - for deltagelse ved omstrukturering.

Det er derfor glædeligt, at kunne meddele: Vores gamle klub vil genopstå i en helt ny udgave tilpasset medlemmerne!
Med en årlig vurdering og tilpasning samt fastsættelse af arrangementer og evt. deltager betaling.
Hvis du ikke allerede har meldt dig som deltager den 15. januar, så kan du nå det endnu! TRYK HER


***

Forslag til sikring af medlemmernes interesser.

1.     Hjemsted og kontingent
Vindinge kulturcenter
 Årligt kontingent kr. 125,00
Medlemskabet inkluderer deltagelse i alle Kulturcentrets arrangementer.
Bemærk: Der kan være ekstra udgift til f.eks. spisning m.m.

2.     Roskilde Videoamatører efter nedlæggelse oprettes som interessegruppe under Vindinge Kulturcenter

3.     Betingelse for medlemskab –
Interesse for:
Amatørvideo optagelse og redigering samt
Filmforevisning og konkurrencer.

4.     Klubmøder:
Antallet og indhold af årets møder fastsættes ved den årlige juleafslutning sidste onsdag i nov.

5.     Der vælges formand og kasserer.

6.     Formanden er kontaktmand og leder der fordeler arbejdsopgaver, samt
Ved fravær vælger han selv en stedfortræder.

7.     Kassereren holder regnskab med det beskedne budget, der skal dække omkostninger til husleje m.m.

 

De fremmødte den 15. januar, kan ved simpelt flertal ændre og tilrette disse forslag, samt fremsende ændrings forslag senest 1. januar.

        ***

        Tilsendt forslag

Modtaget 16-12-2019:
 Det lyder rigtig godt, at der er stor interesse for at etablere noget nyt omkring vor fælles video-interesse.

 
 Jeg kunne foreslå, at der primært bliver 2 aktiviteter, nemlig:
 
     1. Hvert medlem fortæller om deres interesse og erfaringer med at lave film (som Bent gjorde i november)
     2. Erfaringes udveksling omkring Pinnacle.
 Medlemmerne kunne inden sende spørgsmål til dig eller andre,
 som du eller andre samlede op og viste alle medlemmer,
 hvordan “problemet” kunne løses.

    ***???? - Har du nogle gode ideer? TRYK HER

***

Kære Videoamatører
Så er vi atter nået til, at julen står for døren, og vi snart tager hul på et nyt årti.
Mine forventninger til det nye år, når det gælder klubben, er betydeligt bedre end på samme tid sidste år. De mest negative forudsigelser dengang, viste sig desværre at holde. - Klubben kunne ikke overleve!

Det er derfor glædeligt
Min ide, med at lægge klubbens aktiviteter ind under Vindinge Kultur Center, er blevet modtaget så utroligt positivt. 
Interessen for klubbens genopståen er overraskende stor og en realitet i det nye år, ved det stiftende møde på Vindinge Skole den 15. januar. 2020

Den nye model bliver i høj grad baseret på Videoklubbens formål og ide, men med større fælles indsats fra den enkelte
Medbestemmelse vil tælle i forhold til, hvor høj grad man bruger og yder i klubben.
Der afholdes et klubmøde pr. måned, h.h.v. vinter og sommer halvår, samt 2 møder om året, hvor det kommende halvår tilrettelægges. Det vil således kunne passe med h.h.v. sidst i april og sidst i november. Således i forbindelse med de traditionelle 2 årlige fællesspisninger med konkurrencer.
Læs her mit forslag til forårets møder: http://www.roskildevideo.dk/AKTIVITETSPLAN.htm

En egentlig bestyrelse vil der ikke blive tale om. 
En kontaktmand til Skolen og Kulturcentret, som skal drage omsorg for kontingenter til Kulturcentret kr. 125.00 om året.
Der bliver, herudover, blive tale om et lille bidrag til klubbens omkostninger, som fastsættes helårligt.

Deltage den 15. januar kræver ikke medlemskab af VKC. Men for deltagelse ved efterfølgende klubmøder skal kontingentet være betalt.

Kære videoamatører, lad mig slutte med:
De bedste ønsker til jeres og jeres familier 
med håbet om en rigtig god jul samt et godt nyt.

Velmødt i klubben med det gode humør!
kontakt Bjarne Larsen
www.roskildevideo.dk

 

 

 

15-01-2020 16:43:16