LINK

Forsiden

Næste klubmøde

Aktiviteter
 

Regler for
medlemsfilm

Medlemskab

Historie

Sjællandstævnet

Vindere
klubkonkurrencer

_____

Opdaterer 09-11-2022 20:24:11

ROSKILDE VIDEOAMATØRER
 

Regler for filmforevisning i klubben under emnet medlemsfilm.
______________________________________________________

Medlemsfilm i klubben

 1. Under emnet medlemsfilm kan medlemmer frit vise deres film,
  når regler for medlemsfilm er opfyldt.
   
 2. Den der viser filmunder medlemsfilm skal være medlem af klubben
   og indehaver af rettigheder.
   
 3. En maximale spillelængde må max. vare 10 minutter.
   
 4. Alle genrer af film kan vises.
  Dog ikke med stødende eller krænkende indhold.
   
 5. Et medlem kan max. vise 2 film samme aften.
   
 6. Spilletid, billedformat, producent samt titel skal være tydeligt oplyst.
   
 7. Der må ikke anvendes fremmede eller professionelle film klip.

Undtagelser fra disse regler

 1. I særlige tilfælde kan der,
  efter aftale med de tilstedeværende,

  afviges fra disse regler.
   
 2. Undtaget for disse regler er: Film der indgår i en aktivitet/foredrag
  eller lignende
  .