ROSKILDE                 

      VIDEOAMATØRER

LINK

Forsiden

Videoklubben

Aktiviteter

Opslagstavlen

Medlemskab

Kontakt

Konkurrencer

Sjællandstævnet

Personoplysninger

Regler for
Klubmesterskab

Regler for
Julemesterskab

 

Regler for
medlemsfilm

Vejledning for
dommere

Vindere klubkonkurrencer

_____

Opdateret: 25-12-2019 11:29:52
 

Konkurrenceregler

Klubmesterskab og Julemesterskab.
 Regler for deltagelse:

 1. Anmelder af film, skal være medlem af Roskilde Videoamatører og indehaver af alle rettigheder til filmen.

 2. En film må maksimalt have en spilletid på 10 min.

 3. Alle genrer af film kan deltage.

 4. Et medlem kan maksimalt deltage med 2 film.

 5.  Spilletid, billedformat, producent samt titel skal være tydeligt anført.

 6.  Der må ikke anvendes fremmede eller professionelle klip.

Præmiering:

 1. Præmiering: 1. præmie kr. 500.00 – 2. præmie kr. 300.00 – 3. præmie kr. 100.00 –   publikumsvinder kr. 100.00.   

 2. Ved tilmelding af under 5 film uddeles kun: 1. præmie – 2. præmie samt publikumsvinder.

 3.  Der uddeles kun én 1. præmie, én 2. præmie og én 3. præmie.

 4. Publikumsvinder udpeges med flest stemmer fra tilstedeværende publikum. Ved stemmelighed præmieres begge film.

    3) Dommere ved Klubmesterskab:

 1. Der udvælges 3 dommere fra andre Videoklubber.

 2. Dommerne har pligt til at udpege én første, én anden og én tredje placering.

 3.  Der tildeles diplom med dommerkommentar til præmierede film.

 4.  Der uddeles dommerkommentar til alle deltagende film.

 5.  Det påhviler klubbens formand, eller dennes stedfortræder, i samråd med dommerne at afvise film, der ikke opfylder reglerne for deltagelse.

    4) Dommere ved Julemesterskab:

 1. Der udvælges 3 dommere fra klubben, som ikke selv må deltage med film.
  (evt. eksterne dommere fra andre sjællandske klubber.)

 2. Dommerne har pligt til at udpege én første, én anden og én tredje placering

 3.  Der tildeles diplom med dommerkommentar til præmierede film.

 4.  Der uddeles dommerkommentar til alle deltagende film.

 5.  Det påhviler klubbens formand, eller dennes stedfortræder, i samråd med dommerne at afvise film, der ikke opfylder reglerne for deltagelse.

    Bedømmelse: Vejledning for dommere

 1. De tre dommere er frit stillet med hensyn til, hvilken bedømmelsesform der anvendes.
  Der henstilles dog til, at bedømmelsen sker ud fra flg. 3 punkter:

 2.  Filmens samlede tekniske værdi.

 3.  Filmens evne til at formidle budskabet.

 4.  Filmens helhedsindtryk.

 5.  Dommerkommentarerne bør være konstruktivt begrundet og indeholde både positiv og negativ kritik.

     Præsentation af filmene:

 1. Ved konkurrencerne vises alle præmierede film.

 2. Desuden vises et antal film udvalgt af dommerne.

 3. Den samlede spilletid for de viste film må maksimalt være 60 min.

Deltagelse i Sjællandsmesterskaber.
Konkurrence regler og vedtægter for Sjællandstævnet
Kommer snart opdateret

     For de film, som klubben sender til Sjællandsmesterskaber gælder foranstående
Regler for deltagelse
sammen med de regler, der i øvrigt besluttes for Sjællandsmesterskaberne.

 

25-12-2019 11:29:52

25-12-2019 11:29:52