Klubmøder afholdes i klubhuset
hver 2. onsdag fra kl. 19:00 - kl. 21:30
Vestergade 17 lokale 2  - 4000 Roskilde

< Forside Aktiviteter Vedtægter Medlemskab Bestyrelsen Konkurrencer Sjællandsstævnet Privatlivspolitik

KONTAKTER TIL KLUBBEN

Bank Nordea Reg. Nr: 2417 Konto: 255 151 2838 CVRnr: 309 529 28
Post Navn Telf. Mail
Formand Bjarne Larsen 2095 2997

Kontakt

Kasserer Søren Chr. Petersen 2288 0658

Kontakt

Næstformand Svend Erik Holde 3042 9328

Kontakt

Bestyrelse Bent Mouritsen      
Bestyrelse Seth Johnn Fjeldsted      
1. Suppl. Jørgen Petersen      
2. Suppl. Flemming Kristoffersen      
Revisor Vagn Olsen      
Rev. suppl. Leif Jensen      
Bladet Zoom-in
Redaktør og Distributør Bent Mouritsen 4054 6926

Kontakt

Billeder Bent Mouritsen    
Referent Bent Mouritsen    
Referent Svend Erik Holde    
Referent Benny Pilgaard    
Referent Bjarne Larsen      
   
Øvrige kontakter
Medlemskab
Formand Bjarne Larsen 4636 2997 

Kontakt

Kasserer Søren Chr. Petersen 2288 0658

Kontakt

Klubaktiviteter Bjarne Larsen 2095 2997 Kontakt
Sjællandstævne Bjarne Larsen 2095 2997 Kontakt
Lokaler Bjarne Larsen 2095 2997 Kontakt
Kurser Bjarne Larsen 2095 2997 Kontakt